Het Sportakkoord

Anyam doet mee met het Ridderkerkse Sportakkoord

Meer dan een jaar geleden, op 9 december 2019, was de eerste bijeenkomst over het nationaal Sportakkoord om dit ook in Ridderkerk te introduceren.

De Gemeente informeerde de vele sportverenigingen over de intentie van het sportakkoord, namelijk om meer inwoners van Ridderkerk aan het bewegen en sporten te krijgen. Hiervoor is advies en geld beschikbaar gesteld om uitvoermogelijkheden op te zetten.

Ook Anyam heeft zich aangemeld om de doelstellingen met andere sportaanbieders te delen. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het gezamenlijk benutten en delen van ruimtes, meer groen sporten, het stimuleren van jeugd sport op school en een positief sportklimaat uitstralen.  Onder begeleiding van een enthousiast adviesteam, de Gemeente Ridderkerk, Facet en de andere Ridderkerkse sportaanbieders zijn doelstellingen vastgesteld en gepresenteerd om tot een goed Ridderkerks Sportakkoord te komen.

Voor Anyam betekent dit een stimulans om voor onze leden andere sport- en beweegmogelijkheden verder uit te bouwen.

In april zou het akkoord van start gaan. Echter, Corona heeft het traject behoorlijk vertraagd, bijna alle sporten in Ridderkerk zijn stilgelegd. Ook gedurende de zomerperiode waren er geen mogelijkheden om een startdatum te bepalen om te beginnen met de uitvoering van het akkoord.   

Toch hebben 2 leden van het bestuur op 9 december 2020 het akkoord getekend.

De basis is nu gelegd, echter wanneer één en ander mogelijk kan starten blijft voorlopig nog een groot vraagteken. Uiteraard gaat het bestuur hier verder over brainstormen. Ook uw input als vrijwilliger of als verwant van de leden is welkom. Zodra er nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden zijn zullen wij die bekend maken.