Overlijden van onze voorzitter

Tot grote droefenis van ons allen is op 6 december 2022 onze voorzitter van de sportvereniging ANYAM overleden.

JAN VERHAAR

leeftijd 63 jaar

Jan was als eerste betrokken bij het oprichten van de sportvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking in Ridderkerk.

De inzet voor “zijn clubje”  gaan wij enorm missen.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Het bestuur van ANYAM.